Welkom


Wij van Waterplantenspecialist van der Werf heten u van harte welkom op onze website. Hier kunt alles vinden wat te maken heeft met natuur vriendelijke oevers, vijvers, waterpartijen enz. Met onze meer dan 30 jaar lange ervaring kunnen we u uitstekend adviseren en begeleiden bij het realiseren van uw wensen.

Als mede-oprichters van de Cultuurgroep van waterplantenkwekers, inmiddels aangesloten bij de Cultuurgroep van vaste plantenkwekers en de Nederlandse Bond van Boomkwekers. Na jaren van overleg is de NBVB en de Vereniging van water en vasteplantenkwekers bij LTO opgenomen.

Door verdere samenwerking zijn we nu aangesloten bij de ZLTO. Waar wij inmiddels een adviserende rol hebben op het gebied van Waterplanten.

Kennis en ervaring hebben ertoe geleid dat Waterplantenspecialist van der Werf zitting heeft in het Eco-collectief.

Het Eco-collectief is een particulier initiatief zijn meerdere bedrijven uit de omgeving van Reeuwijk vertegenwoordigd, die zich van oudsher hebben toegelegd op groen-, grond- en waterwerken. Inspelend op de wens van de overheid, particuliere organisaties en particulieren om de natuur- en landschapswaarden te herstellen, hebben deze bedrijven hun krachten gebundeld. Dat doen ze door uitwisseling van kennis en ervaring, het organiseren van themadagen, waarop praktijksituaties worden beoordeeld, het volgen van cursussen en het geven van voorlichting.
Zij vormen met die aanpak een collectief, dat met kennis van zaken tegen een redelijk tarief diensten kan aanbieden aan particulieren en overheden. Door hun specifieke kennis van de milieufactoren in het Groene Hart en door hun ervaring, zijn deze aangesloten ondernemers waardevolle partners bij de ontwikkeling van natuur en landschap.

                   

 

 

 

 

 

                                                                                                     

Laatste nieuws


Vijverseizoen 2018


Bezoek Koi Care Hoeksche Waard zaterdag 17 februari vanaf 10.00 uur


Prachtige vijver in het onderhoud in Rotterdam


Zijdeweg 26 • 2811 PC • Reeuwijk • Tel: 0182-392705 • 06-22936114 • Fax: 0182-395208 • E-mail: info@waterplantenspecialist.nl